REGULAMENTUL Campaniei  “O promisiune pentru apropiere”

Perioada campaniei: 01.08-31.08.2021

 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 

Campania “O promisiune pentru apropiere” denumită în continuare “Campanie” , este organizată de Henkel România S.R.L. (numită în prezentul regulament “Organizatorul”), persoană juridică română, cu sediul în București, str. Ioniță Vornicul nr. 1-7, sector 2, cod poștal: 020325, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13292/2015, atribuit în data de 29.10.2015, având codul unic de Înregistrare RO35182126, fax. 021/223 20 24.

 

Campania este derulată de Organizator prin intermediul agenției S.C. GODMOTHER S.R.L., societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în România, în Str. Dragoș Vodă, nr. 44, București, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9233/19.11.1997, cod unic de înmatriculare CUI 9997589 atribut fiscal RO, Cont Bancar RO52BRDE426SV60658044450, deschis la B.R.D. / Suc. Tei,  reprezentată legal prin Valentin Văcăruș, numită în prezentul regulament „Agenția” sau „Împuternicit”. În cadrul acestei campanii, Agenția este răspunzătoare pentru: organizarea concursului, respectiv: dezvoltarea website-ului campaniei, contractare, coordonare și raportare campanie, contractare și validare notar, coordonare și validare extrageri, coordonare administrativ și financiar.

Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Decizia de participare la Campanie conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), reprezintă alegerea liberă a fiecărui participant în parte, care, prin participare, își va asuma integral prevederile prezentului Regulament.

 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Campaniei oricând  pe durata desfășurării acesteia; orice modificare adusă prezentului Regulament va face obiectul unui Act Adițional ce va fi publicat pe site-ul www.henkeltepremiaza.ro  cu cel puțin 24 (douăsprezece) de ore înainte de data de la care modificarea va produce efecte.

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive și toți participanții înregistrați până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obținute. Orice astfel de modificare adusă, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei de desfășurare, va fi supusă procedurii de autentificare de către un notar public și va face parte integrantă din Regulament.

 Scopul campaniei este acela de a promova marca și produsele cosmetice și de înfrumusețare din gama Schwarzkopf (Palette, LIVE, Taft, Gliss, Schauma, got2b).

 

SECȚIUNEA 2. PERIOADA Și TERITORIUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

 

Campania este organizată și se desfășoară în perioada: 01.08.2021 ora 00.00.00 (ora României) – 31.08.2021 ora 23.59.59 (ora României), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, în toate magazinele fizice de pe întreg teritoriul României care comercializează produsele participante, precum și în următoarele magazine online: emag.roelefant.roaltex.romega-image.ro, cora.ro, carrefour.ro, denumite în continuare “magazine participante”.

 

Pentru a participa în cadrul Campaniei, persoanele interesate trebuie să achiziționeze orice produs participant din gama Schwarzkopf, astfel cum rezultă din art. 5.1. de mai jos, doar din magazinele participante descrise mai sus și trebuie să se înscrie doar în perioada de desfășurare a Campaniei, respectiv 01.08.2021, ora 00.00.00 (ora României) – 31.08.2021, ora 23.59.59 (ora României).

 

Înscrierea în Campanie se va desfășura exclusiv prin intermediul site-ului www.henkeltepremiaza.ro

Acelasi participant, definit prin același număr de telefon poate efectua maximum 5 înscrieri zilnice și maximum 10 înscrieri pe toata perioada de desfășurare a Campaniei.

 

SECȚIUNEA 3 -   REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Prezentul Regulament oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a campaniei,

-          în format electronic, prin accesarea site-ului  www.henkeltepremiaza.ro .

 

-          în urma unei solicitări scrise trimise la adresa Organizatorului din București, str. Ioniță Vornicul nr. 1-7, sector 2, cod postal: 020325;

-          în urma unei solicitări scrise trimise la adresa Împuternicitului din București, Str. Dragoș Vodă, nr 44, Sector 2, cod poștal 030167;

 

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, care vor prevala.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, sub condiția înștiințării prealabile a participanților. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate în prealabil către public prin publicarea pe site-ul www.henkeltepremiaza.ro. Actele adiționale vor fi disponibile în mod gratuit oricărei persoane interesate în aceleași modalități ca cele stipulate mai sus pentru Regulamentul Oficial.

 

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

La această Campanie pot participa persoanele fizice, cu vârsta de minim 18 (optsprezece) ani, împliniți până la data înscrierii în Campanie, având capacitate deplină de exercițiu, cetățeni români cu domiciliul/reședința stabilită în România, care acceptă condiţiile prezentului regulament.

Nu pot participa la această Campanie:

-          Persoanele minore;

-          Angajații Organizatorului și ai Împuterniciților Organizatorului;

-          Angajații oricăror companii implicate în Organizarea și desfășurarea Campaniei;

-      Soții, soțiile și rudele de gradul întâi (părinți, copii) ale angajaților companiilor anterior menționate;

-      Persoanele juridice, întreprinderile familiale/individuale, persoanele fizice autorizate, precum și orice alte persoane fizice care acționează în numele unei entități legale.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE

5.1 Toate persoanele ce îndeplinesc condițiile înscrierii  în   Campanie, care în perioada desfășurării acesteia, achiziționează produse participante din gama Schwarzkopf (orice produs cosmetic sau de înfrumusețare Palette, LIVE, Taft, Gliss, Schauma, got2b), de minimum 19 lei TVA inclus, pe același bon fiscal, din orice magazin, enumerat în Sectiunea 2, care comercializează produsele menționate, se pot înscrie în campanie prin completarea formularului de înscriere, pe pagina www.henkeltepreiaza.ro  .

 

Un Participant poate achiziționa mai multe produse participante din gamele menționate, din orice magazin participant care comercializează aceste produse, în perioada campaniei și se poate înscrie de mai multe ori în Campanie (respectând prevederile Secțiunii 2 de mai sus și ale art. 5.3. de mai jos) cu bonuri fiscale diferite, însă poate primi un singur premiu. Produsele achizitionate pe același bon de către un participant, în multiplu valorii de 19 lei, cu TVA, nu dau dreptul mai multor înscrieri în baza aceluiași bon.

Daca un Participant a fost selectat, prin extragerea la sorți, pentru mai multe premii, acestuia i se va aloca automat premiul care are o valoare mai mare.

Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare achiziționării produselor participante, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (cum ar fi: înscrierea pe site-ul Campaniei, transmiterea documentelor pentru validare etc.).

Pentru a se înscrie în Campanie, Participantul trebuie sa urmeze următorii pași și să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

 1. Să aibă dreptul de participare conform regulamentului, secțiunea 4;
 2. Să achiziționeze orice produse participante, în valoare de minimum 19 lei Tva inclus, pe acelasi bon fiscal, din orice magazin participant ce comercializează produsele participante, în perioada 1.08.2021, ora 00.00.00 (ora României) – 31.08 2021,   ora 23.59.59 (ora României);
 3. Să înscrie numărul bonului fiscal, pe pagina www.henkeltepremiaza.ro , în perioada de desfășurare a Campaniei, respectiv 1.08.2021, ora 00.00.00 (ora României) – 31.08.2021, ora 23.59.59 (ora Romaniei) și să îl păstreze ca dovada achiziției produselor participante ce poate fi solicitată de către organizator;
 4. Să completeze formularul de înscriere, integral, cu următoarele date minime obligatorii:

-          Selectare categorie premii („Experiență Curs de conducere defensivă la Academia Titi Aur”, „Experiență Weekend romantic la munte”, „Experiență Weekend la SPA”, „Experiență Tur aerian peste munți”, )

-          Nume;

-          Prenume;

-          Număr bon;

-          Data bon;

-          E-mail;

-          Telefon;

-          Rețea magazine de achiziție;

-          Localitate achiziție;

-          Bifa Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

-          Bifa “Am citit și sunt de acord cu Regulamentul Campaniei.”

 

Necompletarea oricăruia dintre câmpurile obligatorii și/sau completarea lor cu informații/date inexistente și/sau incorecte duce la invalidarea înscrierii respective.

5.2 Pentru fiecare înscriere, Participantul va primi un mesaj de răspuns cu unul din următoarele mesaje:

(a)          Pentru fiecare înscriere efectuata înainte de 1 august 2021,  Participantul va primi un mesaj cu următorul conținut:

”Campania va începe 01.08.2021 Cumpără produse Schwarzkopf (orice produs cosmetic sau de infrumusetare Palette, LIVE, Taft, Gliss, Schauma, got2b)  minimum 19 lei pe același bon fiscal, înscrie-te până pe 31 august 2021, ora 23:59:59 și poți câștiga una dintre experiențele pentru apropiere”

 

(b) Pentru fiecare înscriere corectă a unui număr de bon fiscal în perioada 01.08.2021, ora 00.00.00 (ora României) – 31.08. 2021, ora 23.59.59 (ora României), Participantul va primi următorul mesaj:

“Felicitări, ești înscris în Campania “O promisiune pentru apropiere”

„Ai ales cum vrei sa te conectezi cu persoana draga!  Rămâi alături de noi și află dacă ai câștigat! Până atunci, înscrie în continuare bonuri fiscale și păstrează-le pentru validare.”[1] 

 

(c) Dacă un număr de bon fiscal este incorect înscris în perioada 01.08.2021, ora 00.00.00 (ora României) – 31.08.2021, ora 23.59.59 (ora României), Participantul va primi următorul mesaj:

“Oops, ceva nu e bine! Înscrierea ta este invalidă. Te rugăm să verifici datele cu atenție.”[2] 

 

               (d) Dacă un număr de bon fiscal este înscris de mai multe ori, în aceeași dată și folosind aceleași date personale, participantul va primi următorul mesaj:

„Ai înscris deja acest bon fiscal. Încearcă din nou cu alt bon. Experiențele pentru apropiere te așteaptă!”[3] 

               (e) Dacă un Participant se înscrie după terminarea promoției, acesta va primi următorul mesaj:

Ne pare rău! Înscrierile în Campania “O promisiune pentru apropiere ” s-au încheiat pe 31 august 2021, ora 23:59:59 (ora României). Îți mulțumim pentru interesul acordat și te așteptăm să participi la următoarele Campanii!”[4] 

 

(h) Dacă un participant încearcă să introducă cel de-al 6-lea număr de bon fiscal într-o singură zi calendaristică, indiferent de modul în care au fost introduse celelalte 5 înscrieri:

“Ai epuizat numărul de înscrieri admise pe zi (5 înscrieri). Poți folosi din nou acest bon fiscal începând de mâine.”[5] 

5.3. Un Participant poate înscrie în concurs maximum 5 (cinci) numere de bonuri fiscale diferite într-o zi calendaristică și maximum 10 (zece) bonuri fiscale pe toată durata de desfășurare a Campaniei. Orice altă înscriere efectuată după primele 5 (cinci) într-o zi calendaristică va fi luată în considerare dacă va fi transmisă ulterior, în perioada de desfășurare a Campaniei, respectând și limita de 10 (zece) bonuri fiscale, menționată anterior. Organizatorul nu va fi făcut responsabil pentru acele înscrieri valide pe care Participantul nu le poate înscrie din acest motiv.

5.4. Nu vor fi luate în considerare mesajele de înscriere transmise în următoarele condiții:

(1)          Dacă acestea sunt transmise în afara perioadei Campaniei;

(2)    Dacă Participanții transmit numere de bonuri fiscale care sunt fie eronate, fie transmise prin modalități de potențiale fraudări conform prevederilor art.5.4 par. (5), fie incomplete, care conțin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior;

(3)          Dacă Participantii indică în formularul online de pe site-ul www.henkeltepremiaza.ro

numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu aparțin uneia dintre rețelele de telefonie mobilă de pe teritoriul României.

(4)          Dacă, din motivele mentionate mai sus, contul Participantului a fost blocat anterior momentului transmiterii numărului de bon fiscal.

(5)          Dacă acestea au fost efectuate prin tentative de fraudă cum ar fi, nelimitativ: utilizarea de date personale sau numere de telefon aparținând altor persoane decât Participantul, introducerea de numere de bon fiscal prin alterarea suportului sau multiple aleatoriu, fără a deține bonurile fiscale în original care să dovedească achiziția produselor participante valide și nealterate ori obținute prin alte mijloace decât achiziția directă a produselor participante sau înscrierea prin oricare alte modalități și/sau echipamente electronice și/sau software decât cele indicate de către Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricăreia dintre condițiile și termenii Regulamentului.

(6)  Dacă formularul de înscriere nu este completat cu toate câmpurile minime obligatorii, astfel cum este indicat la art. 5.1 punctul 4.[6] [7] 

 5.6. Condiții privind înscrierea valabilă în Campanie:

Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(1)       Participantul  trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2)       Participantul se va înscrie în cadrul Campaniei, respectând condițiile prezentului regulament, pentru înscriere și câștigarea premiilor.

(3)       Participantul se va putea înscrie în campanie prin transmiterea unuia sau mai multor numere de bonuri fiscale ce atestă achiziția un Produselor Participante, în valoare de minimum 19 lei Tva inclus ,  pe același bon fiscal, în perioada Campaniei, respectând limitele impuse prin prezentul Regulament .

Participanții sunt obligați să păstreze bonul fiscal original înscris în cadrul Campaniei, ca dovadă a achiziției produselor participante, pentru validare. Numărul bonului fiscal trebuie să fie înscris în perioada Campaniei, respectiv 01.08.2021, ora 00.00.00 (ora României) – 31.08.2021, ora 23.59.59 (ora României).

Organizatorul nu este răspunzător de înscrierile care nu ajung la destinație, fără a se limita la probleme de ordin tehnic sau alte probleme independente de voința Organizatorului, pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să se înscrie în Campanie.

 

 

SECȚIUNEA 6. PRODUSELE PARTICIPANTE

6.1. La această campanie participă orice produs cosmetic sau de înfrumusețare al brandului Schwarzkopf (Palette, LIVE, Taft, Gliss, Schauma, got2b) care se comercializează pe teritoriul României și care sunt distribuite exclusiv de către Henkel România S.R.L. (avand menționat pe ambalaj/etichetă denumirea și datele Henkel România S.R.L.), denumite în continuare „produse participante”.

SECȚIUNEA 7. DESCRIEREA PREMIILOR ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

7.1. În cadrul Campaniei vor fi acordate, prin tragere la sorți, conform mecanismului descris la secțiunea 7.2 de mai jos, următoarele premii:

 

Natura premiului

Cantitate totala

Valoare unitară maximă

Valoare totală maximă

LEI CU TVA

LEI CU TVA

Experiență ”Curs de conducere defensivă la Academia Titi Aur „, pentru 2 persoane (câștigătorul de drept și un însoțitor al acestuia)

1

1500

1500

Experiență „Weekend la SPA”, pentru 2 persoane (câștigătorul de drept și un însoțitor al acestuia)

1

1700

1700

Experiență ”Weekend romantic la munte”, pentru 2 persoane (câștigătorul de drept și un însoțitor al acestuia)

1

2000

2000

Experiență „Tur aerian peste munți”, pentru 2 persoane (câștigătorul de drept și un însoțitor al acestuia)

1

1800

1800

 

               

Valoarea totală a premiilor acordate este de 7000 LEI (TVA inclus).

 

Un Participant are dreptul de a câștiga 1 (un) singur premiu pe toată durata de desfășurare a Campaniei, indiferent de numărul de înscrieri efectuate. În cazul în care un participant este extras câștigător la două sau mai multe premii, i se va atribui premiul cu valoarea cea mai mare.

Câștigătorii premiilor nu au posibilitatea să primească contravaloarea în bani sau în alte obiecte/servicii a premiilor, cu excepția premiului constând în bani (acolo unde este cazul), și nici dreptul de a cere schimbarea acestora, in niciun fel. Premiul nu poate fi transferat unei alte persoane.

Descriere premii:

 1. Premiul ”Experiență Curs de conducere defensivă la Academia Titi Aur”, se acordă pentru două persoane, câștigătorul de drept și un însoțitor al acestuia,  sub forma a două vouchere în valoare de 750 lei, cu TVA.  Fiecare voucher oferă câștigătorului de drept și însoțitorului acestuia, posibilitatea participării la un curs de conducere defensivă, denumit „ Curs conducere defensivă N1 Introductiv”,  cu următoarele specificatii:
"09:00 - 12:30 Componentă teoretică:" 
 1. Prezentare echipa
 2. Prezentare program
 3. Completare chestionare
 4. Politică companie
 5. Statistici accidente
 6. Legislație
 7. Proceduri în caz de accident
 8. Pregătirea deplasării
 9. Deplasare
 10. Aderență
 11. Accelerarea și frânarea
 12. Inerția
 13. Sisteme de siguranță
 14. Tehnici de conducere defensivă
 15. Efecte negative
 16. Practici periculoase la volan

PARTEA TEORETICĂ a trainingului de conducere defensivă abordează teme ce vor clarifica noțiuni despre deplasarea eficientă și în siguranță a autovehiculelor și vă ajută să dobândiți un nivel superior al cunoștințelor în ceea ce privește relația cu autovehiculul

"12:30 – 13:30 PAUZA DE MASĂ – prânz (catering)"

"13:30 – 16:30 COMPONENTA PRACTICĂ:"

 • Simulator impact frontal
 • Simulator răsturnare 90 grade și 180 grade
 • Simulator poziția la volan și circulatia mâinilor pe volan
 • Frânarea în regim de urgență cu evitare de obstacol
 • Exercițiu de dinamică a autovehiculului
 • Simulator de control al mașinii în derapaj

COMPONENTA PRACTICĂ va oferă oportunitatea de a aplica imediat cunoștințele teoretice studiate în prima parte a cursului. Aceste elemente vor fi asimilate prin participarea cursantului, indoor și outdoor, la teste și situații limită în simulatoare speciale, dezvoltate de echipa noastră pentru a va dezvolta stilul de conducere prin identificarea și interpretarea pericolelor într-un mod eficient, cu scopul de a reduce cheltuielile de exploatare ale autovehiculelor.

"16:30 – 17:00 DISCUȚIE FINALĂ ȘI ACORDAREA DIPLOMELOR"

Experiența echipei Academiei Titi Aur în domeniul automobilismului sportiv, asociată cu susținerea trainingului la peste 40.000 de conducători auto și cel puțin 300 de companii din toată țara, sunt elemente ce au dus la optimizarea permanentă a cursului de conducere defensivă. Rezultatul este un training cu tehnici și tactici de conducere defensivă, ce se desfășoară în doua etape pe parcursul unei zile (09:00 – 17:00), în grupe de min. 20 de participanți.

”Este mult mai ușor să previi un accident, decât să îi gestionezi consecințele!” Cursul de conducere defensivă dezvoltat de Titi Aur setează standardele în domeniu, oferind tuturor șoferilor, indiferent de vârstă și pregătire, sprijinul pentru o formare corectă și eficientă, pentru a deveni niște conducători auto mai atenți, pentru care siguranța se va afla pe primul plan.

La final, veți învăța să evaluați riscurile acțiunilor inițiate, reușind evitarea cu succes a situațiilor periculoase din trafic!

Cursul de conducere defensivă oferit de noi îndeplinește următoarele roluri:

• UPDATE: conducătorului auto i se reamintesc tehnicile pe care trebuie să le aplice pentru evitarea unui accident

• UPGRADE: veți primi informații noi, legislative și/sau tehnice

• CONSTIENTIZARE: veți fi supuși unor teste și situații limită pentru a conștientiza pericolul din trafic

• ABILITĂȚI: după finalizarea acestui curs va veti imbunatati abilitatile la volan,

Cursul se va tine in Bucuresti la sediul mentionat pe site-ul https://academiatitiaur.ro/contact/.

Valoarea voucherelor nu se poate preschimba în bani[8] . Voucherele sunt valabile în perioada 1 octombrie 2021-31 martie 2022. Organizatorul nu își asumă niciun fel de cheltuieli suplimentare în afara sumei de 1500 lei, reprezentând valoarea celor două vouchere menționate mai sus.

 

Premiul „Experiență Weekend la SPA” se acordă câștigătorului de drept și un însoțitor al acestuia, sub forma de card cadou, denumit “Card Cadou Balvanyos”, la o valoare de 1700 lei cu TVA care poate fi utilizat pentru achiziționarea oricărui produs/serviciu furnizat  doar de BALVANYOS RESORT, KM 23 DN 11C JUD. COVASNA , din România[9] Cardul Cadou Balvanyos poate fi utilizat imediat după emitere, după ce beneficiarul premiului [10] a stabilit o rezervare fermă. Este necesar a se verifica disponibilitatea la adresa de e-mail: REZERVARI@BALVANYOSRESORT.RO, TEL.: +40 267 360 700 . Cardul Cadou Balvanyos poate fi utilizat pentru a achita orice serviciu/produs în cadrul hotelului.

Sumele neutilizate de pe cardul cadou  se reportează la următoarea cazare / consumație[11] .

Sumele de pe card nu sunt rambursabile cash/în numerar.

Cardul este valabil în orice perioada a anului pe perioada de valabilitate a acestuia, cu rezervare în prealabil, pe care beneficiarul premiului trebuie să o efectueze [12] la adresa de email: REZERVARI@BALVANYOSRESORT.RO

TEL.: +40 267 360 700

Cardul cadou dă dreptul deținătorului să folosească valoarea lui doar pentru achiziționarea de servicii [13] oferite de Balvanyos Resort.

Termenul de valabilitate al Cardului Cadou Balvanyos este de 1 AN, în perioada 1 octombrie 2021-1 octombrie 2022  poate fi folosit la cumpărarea oricărui produs/serviciu.

În cazul în care produsul/serviciul achiziționat cu Cardul Cadou Balvanyos depășește valoarea acestuia din urmă, diferența rămasă de achitat poate fi plătită de către beneficiarul premiului prin orice modalitate de plată.

Organizatorul nu își asumă niciun fel de cheltuieli suplimentare în afara sumei de 1700 lei, reprezentând contravaloarea cardului “Card Cadou Balvanyos”

 

 

 1. Premiul „Experiență Weekend romantic la munte” se acorda câștigătorului de drept și însoțitorului acestuia, sub forma de card cadou , denumit “Card Grand Cadou”, la o valoare de 2000 lei cu TVA care poate fi utilizat pentru achiziționarea oricărui produs/serviciu furnizat  doar de TELEFERIC GRAND HOTEL din localitatea Poiana Brașov,  din România[14] Cardul Grand Cadou poate fi utilizat imediat după emitere, după ce beneficiarul premiului a stabilit o rezervare fermă. Vă rugăm să verificați disponibilitatea la adresa de e-mail: rezervari@telefericgrandhotel.ro/0368.100.200. Cardul Grand  Cadou poate fi utilizat pentru a achita orice serviciu/produs în cadrul hotelului.

Sumele neutilizate de pe cardul cadou se reportează la următoarea cazare / consumație.

Sumele de pe card nu sunt rambursabile cash/în numerar.

Cardul este valabil în orice perioadă a anului în limita termenului de valabilitate, cu rezervare în prealabil pe care beneficiarul premiului trebuie să o efectueze [15]  la adresa de email: rezervari@telefericgrandhotel.ro/0368.100.200.

Cardul cadou dă dreptul deținătorului să folosească valoarea lui doar pentru achiziționarea de servicii [16] oferite de Teleferic Grand Hotel.

Termenul de valabilitate al Cardului Grand Cadou este de 1 AN, în perioada 1 octombrie 2021- 1 octombrie 2022 și poate fi folosit la cumpărarea oricărui produs/serviciu din cadrul hotelului

În cazul în care produsul/serviciul achiziționat cu Cardul Grand Cadou depășește valoarea acestuia din urmă, diferența rămasă de achitat poate fi plătită de către beneficiarul premiului prin orice modalitate de plată.

Organizatorul nu își asumă niciun fel de cheltuieli suplimentare în afara sumei de 2000 lei, reprezentând contravaloarea cardului “Card Grand Cadou”

 

4.       Premiul „Experiență Tur aerian deasupra munților” se acorda căștigătorului de drept și un însoțitor al acestuia,   sub forma de voucher în valoare de 1250 lei cu TVA și este furnizat de „Comefly”.  Voucherul este valabil [17] în perioada 1 octombrie 2021- 31 martie 2022 și acoperă următoarele servicii:

Zbor cu Avionul Piper PA28 Cherokee, pentru 2 persoane [18] + pilot. Se vor survola următoarele puncte de interes: Creasta Munților Piatra Craiului, Zona Bran-Moieciu, Platoul Munților Bucegi, Castelul Bran, Cetatea Râșnov, Poiana Brașov, Centrul vechi al Brașovului.

          Durata de zbor este de aproximativ 70 minute. Timpul de zbor este influențat foarte mult de  intensitatea și direcția vântului. Marja de eroare este de + - 5 minute.

Greutatea maximă a pasagerilor nu trebuie să depășească 170 kg[19] .

Programările se fac la:

Mobil: +40728941487

Email: office@comefly.ro

 

În cazul în care condițiile meteo nu vor permite  desfășurarea zborului în data stabilită, acesta se va reprograma, de comun acord cu furnizorul serviciului, pentru o altă dată. Pentru a evita un drum inutil pana la Brașov, posesorul voucherul poate contacta “ComeFly” cu două zile înainte de data programată pentru zbor, pentru a consulta prognoza meteo.

În cazul în care posesorul voucherului, din diferite motive, independente de ComeFly sau de Organizator nu se prezintă în data și la ora stabilită pentru zbor, valabilitatea voucherului se va pierde.

 De asemenea, se mai acordă un voucher Edenred TBC de 500 lei cu TVA pentru servicii de cazare.

Se aduga termenii de utilizare pentru acest voucher.

………………………….

Organizatorul campaniei nu își asumă nicio cheltuială suplimentară, indiferent de natura sa, în afara valorii fiecărui premiu, astfel cum sunt acestea menționate mai sus.

 

7.2 Acordarea premiilor:

 

7.2.1. Premiile campaniei descrise în secțiunea 7.1. vor fi acordate prin tragere la sorți participanților ce îndeplinesc condițiile de participare conform prezentului regulament.  Tragerea la sorți se va organiza după încheierea Campaniei până la maxim data de 10.09.2021.

Se vor realiza patru extrageri la sorți, câte una pentru fiecare categorie de premii. În cadrul fiecăreia se va desemna câte un câștigător, după cum urmează:

-        Prima extragereTragere la sorți pentru categoria „ Experiență Curs de conducere defensivă la Academia Titi Aur: 1 câștigător pentru premiul constând în „Curs conducere defensiva N1 Introductiv”; În tragerea la sorți pentru acest tip de premiu vor intra toate înscrierile valide efectuate în perioada de desfășurare a Campaniei, realizate pentru categoria „Experiență Curs de conducere defensivă la Academia Titi Aur accesând, prin intermediul formularului de înscriere, secțiunea dedicată acesteia.

-        A doua extragere Tragere la sorți pentru categoria „Experiență Weekend la SPA”: 1 câștigător pentru premiul constând în Voucher pentru servicii de SPA în cadrul Balvanyos Resort; În tragerea la sorți pentru acest tip de premiu vor intra toate înscrierile valide efectuate în perioada de desfășurare a Campaniei, realizate pentru categoria „Experiență Weekend la SPA” accesând, prin intermediul formularului de înscriere, secțiunea dedicată acesteia.

-    A treia extragere Tragere la sorți pentru categoria „Experiență Weekend romantic la munte” : 1 căștigător pentru premiul constând în „Card Grand Cadou furnizat de TELEFERIC GRAND HOTEL” ; În tragerea la sorți pentru acest tip de premiu vor intra toate înscrierile valide efectuate în perioada de desfășurare a Campaniei, realizate pentru categoria „ Experiență Weekend romantic la munte accesând, prin intermediul formularului de înscriere, secțiunea dedicată acesteia.

-     a patra extragere    Tragere la sorți pentru categoria „Experiență Tur aerian peste munți”: 1 câștigător pentru premiul constând în „Tur Aerian peste munți”; În tragerea la sorți pentru acest tip de premiu vor intra toate înscrierile valide efectuate în perioada de desfășurare a Campaniei, realizate pentru categoria „Experiență Tur aerian peste munți” accesând, prin intermediul formularului de înscriere, secțiunea dedicată acesteia.

De asemenea, se vor extrage și câte 5 (cinci) rezerve aferente fiecărui premiu în parte. Extragerea rezervelor se va realiza imediat după extragerea fiecărui premiu în ordinea menționată mai sus.

Tragerile la sorți se vor efectua electronic cu ajutorul website-ului www.random.org,  în prezenta unui Notar Public. Ordinea extragerilor va fi: extragere categoria „Experiență Curs de conducere defensivă la Academia Titi Aur (cu 1 câștigător și 5 rezerve aferente premiului din această categorie), extragere categoria „Experiență Weekend la SPA (cu 1 câștigător și 5 rezerve aferente premiului din această categorie), extragere categoria „Experiență Weekend romantic la munte” (cu 1 câștigător și 5 rezerve aferente premiului din această categorie), extragere categoria „Experiență Tur aerian peste munți”.

 

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru cazurile în care câștigătorul a furnizat date și/sau informații incorecte ce duc la imposibilitatea acordării premiilor.

Participanții care au pierdut calitatea de câștigători nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii.

SECȚIUNEA 8. ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI VALIDAREA PREMIILOR

8.1. Ulterior desemnării câștigătorilor Campaniei, potrivit mecanismelor de selecție descrise mai sus, Organizatorul va proceda la validarea castigatorilor, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților în Campanie, precum și modul de desfășurare a acesteia.

Până la validare, conform prevederilor prezentului Regulament, fiecare câștigător extras prin tragerea la sorți va fi considerat drept „potențial câștigător”.

Organizatorul poate solicita ca participantul sa facă dovada tuturor bonurilor înscrise în campanie.

Astfel, pentru ca un Participant sa poată fi validat drept câștigător al unui premiu în cadrul Campaniei, este necesară îndeplinirea tuturor următoarelor condiții:

-    Participantul are dreptul de a se înscrie în Campanie, potrivit prevederilor Art. 3 de mai sus;

-   Respectarea tuturor condițiilor de înscriere indicate la Art. 4  de mai sus;

- Participantul va asigura integritatea și prezentarea bonului fiscal ce atesta achiziția Produselor Participante, fiind în mod expres prevăzut ca alterarea, deteriorarea in orice mod, precum și pierderea va conduce la invalidarea câștigătorului și, prin urmare, la imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului.

8.2. Participanții care au fost desemnați câștigători vor fi contactați prin apel telefonic la numărul de telefon mobil indicat la înscrierea în campanie pentru a li se comunica detaliile de primire a premiului. Pentru a fi validați drept câștigători și pentru a intra în posesia premiului Participanții trebuie, în mod cumulativ:

-   să poată fi contactați la numărul de telefon cu care s-au înscris în Campanie,   în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data desemnării lor ca și câștigători (respectiv data tragerii la sorți) de 3 (trei) contactări telefonice în zile diferite; numărul de telefon utilizat servește pentru identificarea câștigătorilor și contactarea acestora; în cazul în care un Participant nu răspunde la niciunul din cele 3 (trei) apeluri, acesta va fi declarat invalidat și se va trece la rezerve în ordinea desemnării lor.

-   în momentul contactării acestora, Participanții trebuie să declare numele, prenumele, data nașterii (pentru verificarea îndeplinirii condiției vârstei de participare, astfel cum este menționat în Secțiunea 4), adresa de livrare a premiului,

-   să facă dovada achiziției produselor prin prezentarea copiei bonului fiscal înscris în campanie; Pentru validare, bonul fiscal trimis trebuie să aibă aceleași date ca cele comunicate la înscrierea în campanie (e.g. număr, dată, magazin emitent, localitate).

-   să trimită prin modalitatea comunicata în momentul contactării, documente care permit verificarea datelor de identificate pentru îndeplinirea formalităţilor legale impuse Organizatorului de Codul Fiscal  cu privire la plata impozitelor pe veniturile câştigate din premiile care depășesc valoarea de 600 lei/premiu.

 

Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face după criteriile menționate mai sus. În cazul în care câștigătorul nu este validat, iar ulterior niciuna dintre cele 5 (cinci) rezerve nominalizate pentru premiul respectiv nu poate fi validată, premiul va rămâne în posesia Organizatorului.

Anunțarea câștigătorilor validați și a premiilor câștigate se va realiza prin publicarea pe site-ul www.henkeltepremiaza.ro în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data încheierii procesului de validare a câștigurilor,, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie 2021.

2. Intrarea în posesia premiilor 

Premiile   constând în experiențele detaliate la punctul 7.2  vor fi fi expediate câștigătorilor sub forma de vouchere  la adresa indicată de către aceștia, pe cheltuiala Organizatorului, prin curier privat, ulterior încheierii procesului de validare a câștigătorilor, dar nu mai târziu de 30 (zece) de zile lucrătoare de la data la care identitatea castigatorilor si premiile câștigate au fost comunicate către public pe site-ul www. henkeltepremiaza.ro (secțiunea “Câștigători”).

Predarea premiilor se va face pe baza semnării unui proces verbal de predare – primire a premiului. Semnarea procesului-verbal echivalează cu acceptarea neechivoca a premiului și cu descărcarea Organizatorului de obligația de acordarea a acestuia.

Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte / incomplete.

Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire/ semnării confirmării de primire, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

În cazul în care oricare dintre câștigătorii Campaniei se află în imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane împuternicite prin procură notarială specială pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectivei persoane împuternicite prin procură notarială, precum și de plata oricăror despăgubiri sau soluționarea oricăror reclamații legate de aceasta.

 Participarea fiecărui câștigător și a însoțitorilor acestuia (în cazul în care acest lucru este permis) la oricare din experiențele câștigate se realizează pe propria răspundere a acestuia/acestora și în concordanță cu regulile și regulamentele fiecărui furnizor al serviciilor în cauză.

SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE

 

Acolo unde este cazul, Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu legislația în vigoare privind impozitul din venituri rezultat din căștiguri / loterii publicitare.

 

SECȚIUNEA 10. ERORI, COMUNICĂRI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RĂSPUNDERII

 

Organizatorul nu va putea fi ținut responsabil de apariția niciuneia dintre următoarele situații care poate duce la neacordarea premiilor din cadrul Campaniei:

         Pierderea statutului de câștigător ca urmare a imposibilității contactării persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informațiilor necesare validării menționate la Secțiunea 6 de mai sus, de către potențialii câștigători;

         Neprimirea documentelor necesare validării conform solicitârii telefonice;

         Deteriorarea sau pierderea bonului fiscal care atesta achiziția de produse participante.

         Pierderile sau întârzierile înscrierilor pe website, generate de defecțiuni tehnice independente de voința Organizatorului, respectiv pierderi, întârzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului;

         Imposibilitatea de a accesa pagina web de înscriere în Campanie din motive independente de Organizator;

         Imposibilitatea Organizatorului de a contacta câștigătorii, din motive independente de acesta;

         Organizatorul nu va fi răspunzător de nerespectarea de către participanți și câștigători ai premiilor a oricărei condiții sau al oricărui termen cuprins in prezentul Regulament precum și necomunicarea de către participanți și respectiv câștigători ai premiilor a tuturor datelor și informațiilor precizate în prezentul Regulament;

         Organizatorul nu va fi răspunzător pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de către câștigător în legătură cu premiile câștigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege și care ar institui o astfel de răspundere (e.g. răspunderea pentru produsele Henkel);

         Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de fraudă sau de tentativă de fraudă al acestei Campanii, a sistemului folosit, precum și în cazul oricărui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului;

         Dacă sunt identificate persoane care au influențat, fraudat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea de către organele competente și/sau în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate funcțiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei, cât și de a restricționa procesarea unei înscrieri în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin acțiuni sau inacțiuni cu caracter sau potențial fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii web, utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decât cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informațiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi dăunătoare, modificarea codului sursă al paginii precum și orice alte tipuri de acțiuni sau inacțiuni cu caracter fraudulos sau care implică falsuri informatice, deținere de instrumente în vederea de falsificării de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integrității informatice sau sistemelor informatice, desfășurarea de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau dacă prejudiciază corecta desfășurare a acțiunii promoționale.

         Calitatea premiilor (vicii ascunse), câștigătorul va beneficia de toate drepturile în baza certificatului de garanție/declarației de conformitate a premiului, după caz;

         Imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului sau de a beneficia de premiul respectiv, din motive ce nu depind de Organizator, Henkel.

         Orice fel de incident/accident/disconfort/daună/prejudiciu/vătămare pe care le-ar putea suporta sau la care ar putea fi parte vreunul dintre câștigătorii premiului și/sau persoanele care îl însoțesc.

         Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile/vatamarile/daunele suferite de catre castigator si/sau de către persoanele care il reprezinta legal in legatura cu premiul câștigat, cu excepția răspunderii care poate fi angajată conform legii aplicabile referitoare la protecția consumatorilor pentru premiile constând în produse Henkel.

         Imposibilitatea unui câștigător de a beneficia de premiu din motive ce nu țin de Organizator.

 

SECȚIUNEA 11. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

 

Prin prezentul Regulament, Organizatorul  se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regăsi în Anexa 1 a prezentului regulament.

SECȚIUNEA 12. FORȚA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament în conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la Concurs, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la apariția cazului de forța majoră, existența acestuia.

 

SECȚIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul in care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

Eventualele reclamații legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de 10 zile de la afișarea listei de câștigători pe site-ul campaniei. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

 

SECȚIUNEA 14. REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

Regulamentul Oficial al Campaniei, precum și eventualele sale acte adiționale modificatoare sunt puse la dispoziție și sunt disponibile în mod gratuit oricărui participant găsindu-se afișate pe site-ul www.henkeltepremiaza.ro

 

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

“O promisiune pentru apropiere” (“Campania”)

- Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

1.       Date privind operatorul de date cu caracter personal și împuternicitul

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

Henkel România S.R.L. cu sediul in Str. Ioniță Vornicul nr. 1-7, sector 2, cod poștal: 020325, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13292/2015, atribuit in data de 29.10.2015 cod unic de Înregistrare RO35182126, fax. 021/223 20 24, (denumită in continuare "Operatorul").

prin intermediul S.C. GODMOTHER S.R.L., societate comercială înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul in România, în Str. Dragoș Vodă, nr 44, București, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9233/19.11.1997, cod unic de înmatriculare CUI 9997589 atribut fiscal RO, Cont Bancar RO52BRDE426SV60658044450, deschis la B.R.D. / Suc. Tei,  reprezentată legal prin Valentin Văcăruș, denumită în continuare „Împuternicit”.

Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele:

Henkel România S.R.L., adresa: Str. Ioniță Vornicul, nr. 1-7, Sector 2, București, fax. 021/223 20 24, cod poștal: 020325, telefon: +40212032600, henkel.ro@henkel.com .

 

2.       Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)                Nume și prenume;

(ii)              Data nașterii;

(iii)            Numărul și data bon fiscal, precum și magazinul din care s-a făcut achiziția;

(iv)             Număr de telefon;

(v)               Adresa de e-mail – pentru a avea o alternativa de comunicare;

(vi

În cazul câștigătorilor, Operatorul va colecta suplimentar și următoarele date:

(vii)           CNP, Codul numeric personal va fi colectat doar în cazul câștigătorilor pentru care Operatorul este obligat la reținerea și virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare

(viii) adresa de livrare pentru expedierea premiilor;

 

3.       Scopul prelucrării

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator prin intermediul Împuternicitului in vederea:

(i)                organizării și desfășurării Campaniei;

(ii)              desemnării și validării câștigătorilor;

(iii)          contactării câștigătorilor,  atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar-contabile ale Operatorului;

(iv)              înregistrării și soluționării eventualelor reclamații, în condițiile prezentului Regulament

 

 1. Temeiul juridic al prelucrării

 

Datele vor fi prelucrate în scopul executarii contractului și/ sau al interesului legitim, cât și pentru îndeplinirea obligațiilor legale a Organizatorului, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului și a anexelor la acesta. Înscrierea participanților în campanie implică prelucrarea a datelor cu caracter personal .

 

5.       Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operatorul Henkel România S.R.L. prin împuternicit S.C. GODMOTHER S.R.L.; vor fi dezvăluite către autoritățile statului, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. Datele cu caracter personal colectate nu vor fi transferate.

 

6.       Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participanților declarați necâștigători, exceptând cele 15  rezerve oficiale, vor fi stocate de către Împuterniciți timp de 60 de zile de la încheierea Promoției.

Datele cu caracter personal ale participanților rezerve vor fi stocate timp de 90 de zile de la încetarea campaniei.

Cu privire la datele câștigătorilor pentru care Organizatorul are diverse obligații de raportare și plata a taxelor și impozitelor, acestea vor fi stocate, conform prevederilor legale aplicabile in materie  financiar-contabile, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, respectiv 60 de zile/90 de zile Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Împuterniciților obligații identice.

 

7.       Drepturile persoanelor vizate

 

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigura participanților, pe durata Campaniei, următoarele drepturi:

 

(i)             dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, datele urmând a fi șterse în conformitate cu cerința persoanei vizate și cu respectarea prevederilor legale aplicabile;

(ii)                dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)               dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv)               dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal

(v)                 dreptul la restricționarea prelucrării;

(vi)               dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;

(vii)             dreptul la portabilitate a datelor;

(viii)        dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Orice persoana vizată are dreptul să înainteze plângeri către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în București, sector 1, Bdul. Gral Gheorghe Magheru nr. 28-30, cod poștal 010336, www.dataprotection.ro), în cazul în care drepturile enumerate mai sus i-au fost încălcate sau a suferit vreun prejudiciu ca urmare a prelucrării ilicite a datelor cu caracter personal.

 

 

Desemnarea câștigătorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare (electronică) a datelor cu caracter personal, fără intervenție umană.

 

Participanții își pot exercita drepturile menționate anterior fie la adresa de e-mail concurs@godmother.ro, fie printr-o cerere scrisă, datată, semnată și adresată Operatorului la adresa: Str. Ioniță Vornicul, nr. 1-7, Sector 2, București sau la henkel.ro@henkel.com.

 

 

Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Operatorul se obligă să impună Împuterniciților săi  obligații identice. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal către Operator și/ sau societățile comerciale împuternicite și implicate în organizarea prezentei Campanii, în scopul participării la Campanie, identificării și validării ca și câștigător, înmânării și primirii premiului în condițiile referite mai sus.

 

8.       Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexă la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului și/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștință Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament.

 

9.       Alte prevederi

Datele personale ale participanților la Campanie vor fi procesate în conformitate cu prevederile legale aplicabile, respectiv Regulamentului EU nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.